لوگوی دکتر باباخانی

خانه

خدمات

مقالات

درباره ما

تماس با ما

کلینیک درد دکتر بابک باباخانی

خدمات کلینیک درد دکتر بابک باباخانی

خدمات کلینیک درد دکتر بابک باباخانی

اقدامات درمانی قابل انجام توسط دکتر بابک باباخانی

درمان های دارویی، خوراکی و تزریقی

درمان های کم تهاجمی (لیزر) و اعمال بسته و سرپایی ستون فقرات کمری، گردنی، سینه ای شامل:

 •  نوکلئوپلاستی دیسک ( عمل بسته توسط لیزر)
 • بلوک و رادیو فرکونسی مفاصل فاست و ساکروایلیاک
 • اپیدوروگرافی، اپیدور پلاستی و اپیدوروسکوپی گردن و کمر
 • آندوسکوپی ستون فقرات و دیسک

بلوک و نورولیز اعصاب محیطی شامل:

 • پس سری، سوپرا اوربیتال، گاسرین (سه قلو)، اسفنو پالاتین، فوق کتفی (سوپرا اسکاپولار)، شبکه بازویی، تونل کارپال (مچ دستی)، سیاتیک، ژنیکولار (زانو)، نورینوم
 • بلوک و نورولیز اعصاب سمپاتیک: گردنی (گانگلیون ستاره ای)، توراسیک (قفسه سینه)، کمری، لگنی و دنبالچه
 • تزریق سیمان مهره ای (ورتبرو پلاستی، کیفوپلاستی)
 • تزریق و رادیوفرکونسی مفاصل: شانه، زانو، مچ پا، مچ دست
 • درمان درد های پس از قطع عضو (درد فانتوم)
 • دردهای ناشی از بیماری های سیستم عصبی مرکزی: سکته مغزی، MS ، آسیب های نخاعی، پارکینسون
بیماری های که جهت درمان آن می توانید به دکتر بابک باباخانی مراجعه کنید.

دردهای ناشی از اختلالات ستون فقرات شامل:

 • اختلالات و بیرون زدگی دیسک: گردن، کمر و قفسه سینه
 • دردهای ناشی از تغییرات دژنراتیو ستون فقرات: سندرم فاست، سندرم ساکروایلیاک، درد دیسکوژنیک
 • دردهای ناشی از اختلالات بافت نرم: کشیدگی عضلات اطراف ستون فقرات، سندرم میوفاسیال
 • دردها و علایم ناشی از عمل جراحی قبلی ستون فقرات (FBSS) یا سندرم درد پس از لامینکتومی
 • شکستگی مهره ناشی از ضربه، پوکی استخوان و بدخیمی (متاستاز)
 • تنگی کانال نخاع (کمری و گردنی)
 • سیاتیک
 • سردرد و دردهای صورت: میگرن، سردرد تنشی، سردرد خوشه ای(کلاستر)، سردرد گردنی، سردرد های اتونوم، نور آلژی عصب سه قلو، نور آلرژی عصب پس سری، نور آلژی عصب سوپرا اوربیتال و…
 • نوروپاتی های ناشی از: دیابت، زونا، بیماری های عروقی، بیماری های سیستم اتوایمیون و…
 • دردهای مفاصل شانه، زانو، آرنج، مچ دست، مچ پا ناشی از: آرتروز، بورست، التهاب تاندونی و…
 • دردهای منتشر بدن: فیبرومیالژی
 • دردهای ناشی از بدخیمی و متاستاز
 • دردهای ناشی از اعمال جراحی قبلی قفسه سینه، شکم، لگن، و اندام ها
 • دردهای ناشی از شکستگی دنده و دنبالچه
 • درد زونا
بیماری های که جهت درمان آن می توانید به دکتر بابک باباخانی مراجعه کنید.

دردهای ناشی از اختلالات ستون فقرات شامل:

 • اختلالات و بیرون زدگی دیسک: گردن، کمر و قفسه سینه
 • دردهای ناشی از تغییرات دژنراتیو ستون فقرات: سندرم فاست، سندرم ساکروایلیاک، درد دیسکوژنیک
 • دردهای ناشی از اختلالات بافت نرم: کشیدگی عضلات اطراف ستون فقرات، سندرم میوفاسیال
 • دردها و علایم ناشی از عمل جراحی قبلی ستون فقرات (FBSS) یا سندرم درد پس از لامینکتومی
 • شکستگی مهره ناشی از ضربه، پوکی استخوان و بدخیمی (متاستاز)
 • تنگی کانال نخاع (کمری و گردنی)
 • سیاتیک
 • سردرد و دردهای صورت: میگرن، سردرد تنشی، سردرد خوشه ای(کلاستر)، سردرد گردنی، سردرد های اتونوم، نور آلژی عصب سه قلو، نور آلرژی عصب پس سری، نور آلژی عصب سوپرا اوربیتال و…
 • نوروپاتی های ناشی از: دیابت، زونا، بیماری های عروقی، بیماری های سیستم اتوایمیون و…
 • دردهای مفاصل شانه، زانو، آرنج، مچ دست، مچ پا ناشی از: آرتروز، بورست، التهاب تاندونی و…
 • دردهای منتشر بدن: فیبروسیالژی
 • دردهای ناشی از بدخیمی و متاستاز
 • دردهای ناشی از اعمال جراحی قبلی قفسه سینه، شکم، لگن، و اندام ها
 • دردهای ناشی از شکستگی دنده و دنبالچه
 • درد زونا